Rozpis

Český pohár 2016 (5. kolo)
INOV8 CUP – žebříček A 2016 (5. kolo)
Žebříček B – Morava (5. kolo)
Ranking 2016
Český pohár veteránů 2016
Hanácký žebříček – jaro 2016 (7. závod)
Veřejný závod

Datum konání: Neděle 29. 5. 2016

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu

Pořádající subjekt: Orientačního Běh Opava (AOP)

Centrum: Černá Voda

Typ závodu:
Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem. Předpokládané časy vítězů dle Soutěžního řádu.

Prezentace: V centru závodu, v sobotu 28.5.2016 12:00 13:30, v neděli 29.5.2016 8 – 09:00 hod.

Parkování: Na vyhrazeném místě do 700m od centra, podle pokynů pořadatelů.

Kategorie:
D/H10C, D/H12C, D/H14BC, H/D16ABC, H/D18ABC, D/H20AB, D/H21EABCK, D/H35BC, D/H40B, D/H45BC, D/H50B, D/H55BC, D/H60B, D/H65BC, D/H70B, D/H75B, H80B, HDR, P

Přihlášky:
Do 8.5.2016 v systému ORIS http://oris.orientacnisporty.cz; neregistrovaní a cizinci na email jana.glabaznova@gmail.com (elektronická přihláška je platná po potvrzení příjmu). Po termínu jen dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad.

Vklady:
Kategorie D/H10C, D/H12C, D/H14C, HDR, P … 50Kč
Kategorie D/H16C, D/H18C, D/H35C, D/H45C, D/H55C, H65C … 80Kč
Kategorie D/H14B … 100Kč
Kategorie D/H60B, D/H65B, D/H70B, D/H75B, H80B … 130Kč
Kategorie D/H21EABCK, D/H16A, D/H18A, D/H20A …  200Kč
Ostatní kategorie … 180Kč
Půjčení SI čipu … 40Kč

Úhrada:
v termínu přihlášek na účet pořadatele č. 866957020267/0100, VS 1020xxxx, přičemž xxxx je číslo oddílu dle adresáře ČSOS 2016.

Vzdálenosti:
Parkoviště – centrum 700 m
Centrum start do 2000 m
Centrum cíl 0 m

Mapa:
Kaltenštejn 2016 (1:10000, E = 5m); mapovali Martin Kratochvíl (hlavní kartograf), Zdeněk Sokolář, stav duben 2016, mapový klíč ISOM 2000; rozměr A3, mapy budou vodovzdorně upraveny.

Terén:
Zvlněný, svah s kameny, hustníky, smíšená viditelnost a průběžnost, střední hustota cest, nadmořská výška 750975m n.m.

Start 00: 10:00 hod

Systém ražení:
Elektronický systém Sportident, jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. Požadavek na zapůjčení čipu SI uveďte v přihlášce. Při ztrátě půjčeného čipu SI bude účtován poplatek 700 Kč.

Hlavní funkcionáři:
Ředitel závodů: Martin Schuster
Hlavní rozhodčí: Jan Fiala, R1
Stavba tratí: Miroslav Hadač, R1

Protesty:
Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26. 1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu Velešovice 380, 683 01 pošta Rousínov.

Informace: http://cp2016.obopava.cz; email: martin.schuster@tiscali.cz

Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB, Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2016, Soutěžního řádu Hanácké oblasti a Prováděcích předpisů k soutěžím Hanácké oblast pro rok 2016. Tento rozpis schválila soutěžní komise sekce OB ČSOS dne 1.4.2016

Jan Fiala, Martin Schuster
hlavní rozhodčí, ředitel závodu