Omezení přihlášek DH21

Bylo provedeno přerozdělení kategorie H21E a H21A dle rankingu k 30.4.2016.
Hlásit se lze už jen do kat. H21BCD.
Kategorie D21E je již také naplněna, hlásit se lze už jen do kat. D21ABC.